من هم یک نفر از صدها نفرم

سلام

من به شخصه یک بی طرف هستم که در حال حاضر در مریضی به سر می برم

دکترها به خانواده ام توصیه کردند که تا حد امکان منو تنها بگذارند که بیشتر در سکوت به سر ببرم

ولی روزهایم را با استرس شبها و شبهایم را با تحمل صدا ها ی ....  به سر می برم

من یک جوان معمولی هستم که در حال حاضر مریضم و به شخصه همه ی شما هموطنان ساده ام رو که آرامش رو از من گرفتید امیدوارم خداوند همین طور آرامش را از شما بگیرد که خواهد گرفت

من یک نفر هستم که از شما هموطنم دارم عذاب میکشم ، یک نفر از صدها نفر که بدتر از من هستند

منم بگذرم بقیه معلوم نیست بگذرند و از طرفی حق الناس شوخی نیست

*** سرگرمی خوبی شده براتون؟ که توی دانشگاهها و همه ی مکانها اعلام خبر میکنید؟ مثلا میخواهید انقلاب بکنید یا تحول ایجاد بکنید یا حجاب را بردارید؟ نفرین پیرهای عاجز پشت سرتونه****

/ 0 نظر / 15 بازدید